Jaký je rozdíl mezi stejnoúhlou a nestejnoúhlou ocelí z hlediska použití?

Jaký je rozdíl mezi stejnoúhlou a nestejnoúhlou ocelí z hlediska použití?

Úhlová ocel se používá především pro různé stavební konstrukce a inženýrské stavby.

Rozsah použití nestejnoúhlých ocelí a rovnostranných úhelníků závisí především na konkrétní situaci. Pro složitější stavební nebo inženýrské projekty může být použito více nestejnoúhlé oceli a více rovnostranných úhelníků bude použito pro pravidelnější inženýrské projekty.

Nestejnoúhlá ocel se vztahuje na vnější úhelník s pravoúhlým průřezem ve tvaru L a nestejnými délkami na obou stranách. Používá se hlavně pro velké konstrukční díly, jako jsou dílny, mosty a vozidla.

Středně nestejnoúhlá ocel se používá především na stavební konstrukce, vazníky, železné rámy, konzoly atd.; malá nestejnoúhlá ocel se používá hlavně pro konstrukční díly, protože množství nestejnoúhlé oceli je menší než u jednostranné úhlové oceli, takže relativní cena je o něco vyšší.

Rovnostranný úhelník, běžně známý jako úhelník, je dlouhý pás oceli se dvěma stranami navzájem kolmými a obě strany mají stejnou šířku.

Rovnostranná úhlová ocel je široce používána v různých stavebních konstrukcích a inženýrských konstrukcích, jako jsou nosníky, mosty, přenosové věže, zvedací a přepravní stroje, lodě, průmyslové pece, reakční věže, kontejnerové regály a sklady.

Jak ocel s nestejnoúhlým úhlem, tak ocel s rovnostranným úhlem se používají jako spojky mezi součástmi a mohou být široce používány v různých městských veřejných, civilních budovách a konstrukcích vojenského průmyslu a inženýrských stavbách.

Ale nestejnoúhlá ocel se více používá v různých kovových konstrukcích, mostech, strojírenství a stavbě lodí

LoadingShipping

Čas odeslání: Jun-02-2022